Naše konsultantske usluge su kreirane tako da Vam mogu pomoći da ostvarite svoje ciljeve, posebno u toku faze rasta i razvoja.

Ove faze često karakterišu sa jedne strane mogućnosti, sa druge izazovi, u raznim segmentima poslovanja. Mi smo fokusirani na kadrovsku problematiku u širem spektru tema koje pokrivamo.

Cilj usluga koje pružamo, jeste postizanje efikasnijeg i produktivnijeg funkcionisanja zaposlenih kao i sticanje konkuretskih prednosti što donosi veći prihod i profit.

Namenjeno je svim organizacijama koje žele da povećaju i zadrže motivisanost svojih zaposlenih a da postignu bolje iskorišćenje kapaciteta ljudskih resursa organizacije.

Usluge koje možemo da Vam pružimo odnose se na:

 • Dijagnostikovanje trenutnog stanja u smislu organizacije zaposlenih i predlaganje optimalnijih rešenja;
 • Izbor pravih kandidata za otvorene pozicije u Vašoj organizaciji;
 • Rasporedjivanje postojećih ljudi po princupu: odgovarajući ljudi na prava radna mesta, kako bi svako dao svoj maximalni doprinos;
 • Usaglašavanje opisa poslova, ovlašćenja i odgovornosti sa realnim stanjem kako bi sve imalo i upotrebnu i primenljivu,a ne samo formalnu vrednost;
 • Uvodjenje sistema za motivaciju;
 • Evaluacija zaposlenih i davanje feedback-a;
 • Edukaciju i treninge za Vaše zaposlene na teme:
 • Veština komunikacije
 • Upravljanje stresom
 • Upravljenje vremenom
 • Poslovni bonton i poslovna komunikacija
 • Prodajne veštine

Ključna vrednost svake organizacije su ljudi tj dobro organizovan, motivisan i zadovoljan tim. Zbog toga je na razvoju i unapredjenju tima potrebno kontinuirano raditi.

Briga o zaposlenima dovodi do povećanja njihovog zadovoljstva, lojalnosti, timske sinergije, efikasnosti i profitabilnosti.


Da bi smo zajedno postigli željene rezultate potrebno je da dobro upoznamo Vašu organizaciju, Vaš biznis i Vaše ciljeve, da imate jasno definisan cilj, da učestvujete sa nama u procesu i odgovorno delite neophodne informacije i da postoji medjusobno poverenje.

Sve je moguće kada imamo pravi tim oko sebe!

Ukoliko imate pitanja, uvek sam tu za Vas!

  BUY NOW