Radionice


Cilj radionica je da se dobiju elementi i alati koji će nam pomoći da krenemo putem promene, prevazidjemo lična i životna ograničenja, dobijemo smernice za jačanje samopouzdanja, oslobadjanje stresa i jačanje optimizma i
volje.

Individualne seanse


Na individualnim seansama istražujemo osećanja, razmišljanja i teme zbog kojih se osećate zaglavljeno na vašem životnom putu. 
Online individualne seanse

Online seanse su veoma koristan način koji omogućava olakšan pristup seansama putem video call-a na različitim aplikacijama: Skype, Viber,  Whatsapp, Messenger.

Detaljnije

Radionice

Cilj radionica je da se dobiju elementi i alati koji će nam pomoći da krenemo putem promene, prevazidjemo lična i životna ograničenja, dobijemo smernice za jačanje samopouzdanja, oslobadjanje stresa i jačanje optimizma i volje. ​

Individualne seanse

Na individualnim seansama istražujemo osećanja, razmišljanja i teme zbog kojih se osećate zaglavljeno na vašem životnom putu. Istražićemo zajedno šta dovodi do narušavanja funkcionalnosti odnosa. Oslobodićemo vas zajedno štetnih navika u ponašanju, ličnih blokada i ograničenja.

 Razumećete zašto se ponašate na određeni način, kako da iskoračite iz komfora poznatog jer ste svesni da vam tamo nije udobno, kako da promenite svoje ponašanja, kako da promenite odnos prema drugima i istovremeno odnos drugih prema vama, da započnete i održite kvalitetne i harmonične veze i da konačno povedete sopstveni život u željenom smeru. 

Na svojim seansama bez ikakvog ograničenja možete reći naglas ono što vas plaši, zabrinjava, muči, na jednom sigurnom mestu uz podršku i strpljenje koje je neophodno u ambijentu otvorenosti i razumevanja.

Online individualne seanse

Online seanse su veoma koristan način koji omogućava olakšan pristup seansama putem video call-a na različitim aplikacijama: Skype, Viber, Whatsapp, Messenger. Namenjene su svima koji nisu u mogućnosti da seansama lično fizički prisustvuju: zbog porodičnih obaveza, radnog vremena, odmora, epidemije korona virusa ili im je to jednostavno komfornije. 

On line terapija štedi i vreme i novac koji su vam potrebni da biste došli lično na seansu. Takodje je veoma zanimljiva za one koji privremeno ili trajno borave u inostranstvu (jeftinija je i omogućava seansu na maternjem jeziku) ili pak kojima je teško da odluče da iskorače i dodju lično. Na ovaj način prevazilaze se mnoge prepreke i ograničenja a efikasnost je neizmenjena u odnosu na onu kojoj bi ste lično, fizički prisustvovali. Vaše vreme i Vaš prostor su tu. Gradi se isti radni savez i poverenje uz poštovanje svih principa.

Razgovor se odvija u jednoj toploj i prijatnoj atmosferi u kojoj se gradi odnos koji je zasnovan na empatiji i ekstremnom poverenju. Svakako da izgradnja poverenja počiva na mnogim stvarima, izmedju ostalog i na poštovanju kodeksa etike, tj. zagarantovaoj poverljivosti, anonimnosti i tajnosti svega izgovorenog tokom seansi.
BUY NOW