Online seanse

-Prednosti-

Opšta, profesionalna i etička pravila važe za online seanse u istoj meri i na isti način kao i za seanse uživo. Prednost ovog vida seansi je udobnost sopstvenog doma (ili nekog drugog prostora koji odaberete za sebe) koja mnogima pomaže u opuštanju, lakša dostupnost kao i ušteda vremena i novca.

Komunikacija preko Vibera, Skype-a, WhatsApp-a, Messenger-a je danas bliska velikom broju ljudi, pa je sasvim dostupno  koristiti je u ove svrhe.

Takodje je veoma zanimljiva za one koji privremeno ili trajno borave u inostranstvu (jeftinija je i omogućava seansu na maternjem jeziku) ili pak kojima je teško da odluče da iskorače i dodju lično.

Postoje studije sprovedene na Univerzitetu u Cirihu, zatim Kanadska studija – sprovdena u organizacji American Psychiatric Association koje su na bazi sprovdenih ispitivanja dokazale da su online seanse efikasnije i jeftinije od seansi uživo.

 

 Online seanse su veoma koristan način koji omogućava olakšan pristup seansama putem video call-a na različitim aplikacijama: Skype, Viber, Whatsapp, Messenger.

Namenjene su svima koji nisu u mogućnosti da seansama lično fizički prisustvuju: zbog porodičnih obaveza, radnog vremena, odmora, epidemije korona virusa ili im je to jednostavno komfornije. On line terapija štedi i vreme i novac koji su vam potrebni da
biste došli lično na seansu. Takodje je veoma zanimljiva za one koji privremeno ili trajno borave u inostranstvu (jeftinija je i omogućava seansu na maternjem jeziku) ili pak kojima je teško da odluče da iskorače i dodju lično. Na ovaj način prevazilaze se mnoge prepreke i ograničenja a efikasnost je neizmenjena u odnosu na onu kojoj bi ste lično, fizički prisustvovali.

Vaše vreme i Vaš prostor su tu. Gradi se isti radni savez i poverenje uz poštovanje svih principa. Razgovor se odvija u jednoj toploj i prijatnoj atmosferi u kojoj se gradi odnos koji je zasnovan na empatiji i ekstremnom poverenju. Svakako da izgradnja poverenja počiva na mnogim stvarima, izmedju ostalog i na poštovanju kodeksa etike, tj. zagarantovaoj poverljivosti, anonimnosti i tajnosti svega izgovorenog tokom seansi.

Ukoliko imate pitanja, uvek sam tu za Vas!

    BUY NOW